Mốc bảo dưỡng và thay phụ tùng định kỳ của các hãng xe ôtô tại Việt Nam

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Mốc bảo dưỡng và thay phụ tùng định kỳ của các hãng xe ôtô tại Việt Nam

Không chỉ riêng ô tô mà bất kỳ cơ cấu máy móc nào cũng sẽ bị hao mòn theo thời gian. Mục đích của bảo dưỡng là khắc phục những hao mòn để các hệ thống trong xe có thể làm việc ở trạng thái tốt nhất.

Lịch bảo dưỡng xe Toyota

Theo lịch bảo dưỡng xe Toyota, xe cần được bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 5.000 km. Toyota Việt Nam phân nội dung bảo dưỡng định kỳ thành 4 cấp sau:

- Bảo dưỡng cấp nhỏ: 5.000 km – 15.000 km – 25.000 km – 35.000 km…

- Bảo dưỡng cấp trung bình: 10.000 km – 30.000 km – 50.000 km – 70.000 km…

- Bảo dưỡng cấp trung bình lớn: 20.000 km – 60.000 km – 100.000 km – 140.000 km…

- Bảo dưỡng cấp lớn: 40.000 km – 80.000 km – 120.000 km – 160.000 km…

bảo dưỡng xe ô tô
Lịch bảo dưỡng chi tiết của mỗi mẫu xe có thể khác nhau

Lịch bảo dưỡng xe Honda

Quảng cáo

Theo lịch bảo dưỡng xe Honda, xe cần được bảo dưỡng lần đầu sau 1.000 km đầu tiên. Các lần bảo dưỡng định kỳ tiếp theo là sau mỗi 5.000 km hoặc sau từ 3 – 6 tháng (tuỳ trường hợp nào đến trước).

Trong đó đặc biệt có các mốc quan trọng sau: 20.000 km, 40.000 km, 60.000 km, 100.000 km, 120.000 km, 140.000 km, 160.000 km, 180.000 km, 200.000 km…

Lịch bảo dưỡng xe Mazda

Theo lịch bảo dưỡng xe Mazda, xe cần được bảo dưỡng lần đầu sau 1.000 km đầu tiên. Các lần bảo dưỡng định kỳ tiếp theo là sau mỗi 5.000 km hoặc sau từ 3 – 6 tháng (tuỳ trường hợp nào đến trước) với các mốc cụ thể như 5.000 km, 10.000 km, 15.000 km, 20.000 km, 25.000 km…

Lịch bảo dưỡng xe KIA

Theo lịch bảo dưỡng xe KIA, xe cần được bảo dưỡng lần đầu sau 1.000 km đầu tiên. Các lần bảo dưỡng định kỳ tiếp theo là sau mỗi 5.000 km hoặc từ 3 – 6 tháng (tuỳ trường hợp nào đến trước) với các mốc cụ thể như 5.000 km, 10.000 km, 15.000 km, 20.000 km, 25.000 km…

bảo dưỡng xe ô tô
Theo lịch bảo dưỡng xe Toyota, xe cần được bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 5.000 km

Lịch bảo dưỡng xe Hyundai

Quảng cáo

Theo lịch bảo dưỡng xe Hyundai, xe cần được bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 5.000 km. Hyundai phân nội dung bảo dưỡng định kỳ thành 4 cấp sau:

- Bảo dưỡng cấp 1: 5.000 km – 15.000 km – 25.000 km…

- Bảo dưỡng cấp 2: 10.000 km – 30.000 km – 50.000 km…

- Bảo dưỡng cấp 3: 20.000 km – 60.000 km – 100.000 km…

- Bảo dưỡng cấp 4: 40.000 km – 80.000 km – 120.000 km…

Lịch bảo dưỡng xe Ford

Theo lịch bảo dưỡng xe Ford, xe cần được bảo dưỡng lần đầu sau 1.000 km đầu tiên. Các lần bảo dưỡng định kỳ tiếp theo là khi odo đạt 10.000 km, và tiếp tục là sau mỗi 10.000 km.

Lịch bảo dưỡng xe Mitsubishi

Quảng cáo

Theo lịch bảo dưỡng xe Mitsubishi, xe cần được bảo dưỡng lần đầu sau 1.000 km đầu tiên. Các lần bảo dưỡng định kỳ tiếp theo là sau mỗi 5.000 km hoặc sau 4 tháng (tuỳ trường hợp nào đến trước).

Lịch bảo dưỡng xe VinFast

Theo lịch bảo dưỡng xe VinFast, xe cần được bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 7.500 km hoặc sau mỗi 6 tháng (tuỳ theo điều kiện nào đến trước).

Lịch bảo dưỡng xe Mercedes-Benz

Theo lịch bảo dưỡng xe Mercedes-Benz, xe cần được bảo dưỡng định kỳ sau mỗi 8.000 km hoặc sau mỗi 12 tháng (tuỳ theo điều kiện nào đến trước).

Lịch bảo dưỡng chi tiết của mỗi mẫu xe có thể khác nhau. Để biết chính xác lịch bảo dưỡng định kỳ của xe mình, chủ xe có thể tham khảo trong Sổ hướng dẫn sử dụng xe, Sổ bảo hành xe hay liên hệ trực tiếp đến hãng xe.

Một số hãng xe hiện nay có ứng dụng theo dõi và nhắc nhở lịch bảo dưỡng xe. Một số hãng xe hạng sang còn cả dịch vụ gọi điện nhắc khách hàng khi xe đến kỳ hạn bảo dưỡng. Chủ xe có thể tham khảo sử dụng những ứng dụng hay dịch vụ này để bảo dưỡng xe đúng hạn.

Tin khác