Cây đổ vào xe, chủ xe có được bảo hiểm bồi thường?

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Cây đổ vào xe, chủ xe có được bảo hiểm bồi thường?

Chủ xe sẽ được bồi thường chi phí sửa chữa xe nếu mua đúng loại hình sản phẩm bảo hiểm.

Bảo hiểm cơ giới xe ô tô bao gồm nhiều loại hình sản phẩm như: bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới; bảo hiểm tai nạn lái, phụ xe và người ngồi trên xe; bảo hiểm thiệt hại vật chất xe; bảo hiểm trách nhiệm của chủ xe đối với hàng hoá vận chuyển trên xe...

Chủ xe sẽ được bồi thường thiệt hại khi bị cây xanh đổ vào xe trong trường hợp mua gói Bảo hiểm vật chất xe.

Quảng cáo

Đây là gói bảo hiểm tự nguyện nên mỗi công ty bảo hiểm sẽ có một quy tắc bảo hiểm vật chất riêng biệt, được ban hành kèm theo quyết định của người có thẩm quyền (Người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của công ty). Mức phí gói này sẽ do bên công ty bảo hiểm tính toán, đàm phán với chủ xe, thường thì bên bảo hiểm sẽ căn cứ vào giá trị của xe ô tô để đưa ra mức phí. 

Cây đổ vào xe
Chủ xe sẽ được bồi thường thiệt hại khi bị cây xanh đổ vào xe trong trường hợp mua gói Bảo hiểm vật chất xe

Nhìn chung, gói bảo hiểm vật chất có phạm vi bồi thường cho chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do:

Quảng cáo

- Những tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe trong những trường hợp: đâm va, lật, đổ, rơi; chìm; hoả hoạn, cháy, nổ; bị các vật thể khác rơi, va chạm vào;

- Những tai họa bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, sóng thần; 

Quảng cáo

- Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe. 

Ngoài ra, Bảo hiểm vật chất còn thanh toán những chi phí cần thiết và hợp lý phát sinh do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm nhằm ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm, bảo vệ và đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất, giám định tổn thất. 

Nếu xe đang đỗ đúng vị trí, bị hư hỏng do cây xanh đổ trúng - đây là sự kiện bất khả kháng, nên nếu đóng bảo hiểm vật chất xe ô tô, chủ xe sẽ được bảo hiểm chi trả chi phí sửa chữa xe.  

Tin khác