Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu bị phạt bao nhiêu?

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu bị phạt bao nhiêu?

Nhiều người tham gia giao thông nhưng không biết mức phạt lỗi quay đầu xe tại nơi có biển cấm quay đầu và dưới đây là thông tin giải đáp.

Các biển cấm quay đầu xe mới nhất năm 2024

Theo Phụ lục B QCVN 41:2019/BGTVT quy định về biển cấm quay đầu xe như sau:

- Để báo cấm các loại xe quay đầu (theo kiểu chữ U), đặt biển số P.124a "Cấm quay đầu xe". Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm quay đầu xe.

- Để báo cấm xe ô tô quay đầu (theo kiểu chữ U), đặt biển số P.124b "Cấm ô tô quay đầu xe". Chiều mũi tên phù hợp với chiều cấm xe ô tô quay đầu.

quay đầu xe
Nhiều người tham gia giao thông nhưng không biết mức phạt lỗi quay đầu xe tại nơi có biển cấm quay đầu xe

- Để báo cấm các loại xe rẽ trái đồng thời cấm quay đầu, đặt biển P.124c “Cấm rẽ trái và quay đầu xe”.

- Để báo cấm các loại xe rẽ phải đồng thời cấm quay đầu, đặt biển P.124d “Cấm rẽ phải và quay đầu xe”.

Quảng cáo

- Để báo cấm xe ô tô rẽ trái và đồng thời cấm quay đầu, đặt biển P.124e “Cấm ô tô rẽ trái và quay đầu xe”.

- Để báo cấm xe ô tô rẽ phải và đồng thời cấm quay đầu, đặt biển P.124f “Cấm ôtô rẽ phải và quay đầu xe”.

- Biển số P.124a có hiệu lực cấm các loại xe (cơ giới và thô sơ) và biển số P.124b có hiệu lực cấm xe ô tô và xe máy 3 bánh (side car) quay đầu (theo kiểu chữ U) trừ các xe được ưu tiên theo quy định.

Biển không có giá trị cấm rẽ trái để đi sang hướng đường khác.

- Nếu đặt biển "Cấm quay đầu xe" hay biển "Cấm ô tô quay đầu xe" ở một đoạn đường không phải là nơi đường giao nhau thì vị trí bắt đầu cấm, dùng biển số S.503d "Hướng tác dụng của biển" đặt bên dưới biển chính.

Mức phạt lỗi quay đầu xe không đúng quy định là bao nhiêu?

Mức phạt lỗi quay đầu xe không đúng quy định được quy định như sau:

cấm quay đầy xe

Tin khác