Cách phân biệt các loại biển số xe mới nhất hiện nay

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Cách phân biệt các loại biển số xe mới nhất hiện nay

Bạn tò mò khi bắt gặp những ký hiệu biển số khác nhau trên đường phố Việt Nam? Hãy cùng tìm hiểu xem ý nghĩa của chúng là gì nhé.

Hiện nay, quy định biển số xe được ghi tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020. Thông tư quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, biển số xe màu xanh (xe công) được cấp cho xe của các cơ quan hành chính nhà nước... Các biển số này sử dụng một trong các chữ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M.

Những cơ quan, văn phòng dưới đây được cấp biển số xanh như: Văn phòng và các ban Trung ương Đảng, Văn phòng chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng các bộ...

Biển số màu xanh
Biển số xe màu xanh (xe công) được cấp cho xe của các cơ quan hành chính nhà nước

Xe công khi đi làm nhiệm vụ sẽ được hưởng quyền ưu tiên. Xe được quyền đi trước xe khác khi qua đường giao nhau từ bất kỳ hướng nào tới, không bị hạn chế tốc độ; được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được, kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Biển số xe màu trắng là loại biển số thông dụng nhất. Theo quy định, biển số xe mang màu trắng cấp cho tư nhân và doanh nghiệp với 2 số đầu theo thứ tự các tỉnh, 4 hoặc 5 số cuối là số thứ tự cấp ngẫu nhiên.

Thông thường, 2 chữ số đầu sẽ ký hiệu tỉnh, thành phố, 2 ký tự kế tiếp để phân loại xe và thứ cấp quận huyện. Riêng 4 hoặc 5 số cuối là số thứ tự ngẫu nhiên.

Biển số xe màu vàng cấp cho 2 đối tượng. Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ, có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế - thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế - thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ;

Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải.

Biển số màu vàng
Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen cấp cho xe hoạt động kinh doanh vận tải
Quảng cáo

Xe mang biển vàng hoạt động như xe mang biển trắng thông thường và không được hưởng bất kỳ ưu tiên hoặc đặc quyền gì khi tham gia giao thông.

Thông tư này cũng quy định biển số xe cấp cho cơ quan tổ chức và cá nhân nước ngoài. Các xe này thường có màu trắng nhưng phân biệt bởi những ký tự đặc biệt:

Biển số nền màu trắng, số màu đen, có sêri ký hiệu “NG” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của cơ quan đó. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ.

Biển số nền màu trắng, số màu đen, có sêri ký hiệu “QT” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế và nhân viên nước ngoài mang chứng minh thư ngoại giao của tổ chức đó. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ.

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có sêri ký hiệu “CV” cấp cho xe của các nhân viên hành chính kỹ thuật mang chứng minh thư công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế;

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN” cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài.

Biển số NN cấp cho xe nước ngoài
Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN” cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài

Xe ngoại giao, đặc biệt xe có vạch đỏ của Đại sứ hoặc Tổng lãnh sự sẽ được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Xe không bị khám xét, trưng dụng, bắt giữ, không bị áp dụng các biện pháp xử lý.

Riêng biển số xe màu đỏ, được quy định tại Thông tư 02/2016/TT-BQP quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới trong Bộ Quốc phòng.

Xe quân sự (biển đỏ) được hưởng quyền ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ khẩn cấp. Theo đó, xe được phép đi vào đường ngược chiều, các đường khác có thể đi được kể cả khi có tín hiệu đèn đỏ và chỉ phải tuân thủ theo chỉ dẫn của người điều khiển giao thông.

Các phương tiện tham gia giao thông khác nếu không nhường đường, có thể tùy trường hợp cụ thể, bị xử phạt theo quy định pháp luật.

Tin khác