Trường hợp nào chở người vượt quá nhưng không bị xử phạt?

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Trường hợp nào chở người vượt quá nhưng không bị xử phạt?

Dịp cận Tết, nhu cầu đi xe ôtô rất đông, có thể vượt quá số ghế ngồi của ôtô. Thế nhưng pháp luật quy định trường hợp chở người vượt quá nhưng không bị xử phạt.

Cụ thể, Điều 6 Thông tư 45/2014/TT-BCA quy định:

Xử phạt hành vi người điều khiển xe ô tô chở hành khách, ô tô chở người (trừ xe buýt) vượt quá quy định được phép chở của phương tiện như sau:

1. Số người quy định được phép chở của phương tiện được hiểu là số chỗ ngồi ghi trong giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Quảng cáo
xe khách chở quá số lượng
Dịp cận Tết, nhu cầu đi xe ôtô rất đông, có thể vượt quá số ghế ngồi của ôtô

2. Số người chở vượt quá quy định được phép chở đối với từng loại xe nhưng không bị xử phạt:

- Xe đến 9 chỗ ngồi: chở quá 01 người;

- Xe từ 10 chỗ ngồi đến xe 15 chỗ ngồi: chở quá 02 người;

Quảng cáo

- Xe từ 16 chỗ ngồi đến xe 30 chỗ ngồi: chở quá 03 người;

- Xe trên 30 chỗ ngồi: chở quá 04 người.

3. Cách tính số người chở vượt quá quy định để xử phạt (ký hiệu là X) như sau:

Quảng cáo

X = Tổng số người trên xe khi kiểm soát - (số chỗ ngồi ghi trong giấy đăng ký xe + số người chở vượt quá quy định được phép chở đối với từng loại xe nhưng không bị xử phạt).

Ví dụ: Khi kiểm soát, phát hiện xe ô tô chở người loại xe 45 chỗ ngồi (ghi trong giấy đăng ký xe), nhưng thực tế trên xe chở 50 người. Đây là loại xe chở người trên 30 chỗ ngồi; trường hợp này, cách tính số người chở vượt quá quy định để xử phạt như sau:

X = 50 người - (45 người + 04 người) = 01 người chở vượt quá quy định bị xử phạt.

Tin khác