Trường hợp nào cần làm biển số xe tạm thời?

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Trường hợp nào cần làm biển số xe tạm thời?

Từ ngày 1/8/2020, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày, thay vì 15 ngày như trước đây.

Trường hợp nào cần làm biển số xe tạm thời?

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 58 Bộ Công an, các cá nhân, tổ chức đăng ký xe tạm thời đối với các trường hợp sau:

Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông;

Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao;

Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức;

Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

biển số xe tạm thời
Từ ngày 1/8/2020, Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày, thay vì 15 ngày như trước đây

Quy trình thủ tục làm giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời

Quảng cáo

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Đối với xe sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

- Bản sao hóa đơn bán hàng theo quy định hoặc phiếu xuất kho.

Đối với xe nhập khẩu; tạm nhập tái xuất có thời hạn, quá cảnh:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

- Bản sao Tờ khai hàng hoá xuất, nhập khẩu hoặc bản kê khai chi tiết nhập khẩu xe. Đối với xe đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, thủ tục đăng ký, cấp biển số tạm thời giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

Đối với xe được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao; xe nước ngoài vào du lịch tại Việt Nam và xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức:

Quảng cáo

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc danh sách xe được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề nghị đăng ký.

Xe ô tô của người nước ngoài, đăng ký ở nước ngoài tay lái bên phải (tay lái nghịch), tay lái bên trái tham gia giao thông theo hình thức Canavan được phép tham gia giao thông theo quy định của pháp luật:

- Giấy khai đăng ký xe (theo mẫu số 01);

- Văn bản cho phép tham gia giao thông tại Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký xe gần nhất

Người có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan đăng ký xe (Phòng CSGT) nơi gần nhất.

Sau khi nộp hồ sơ sẽ có cán bộ tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra giấy tờ của chủ xe, giấy khai đăng ký xe, đối chiếu bản sao với bản chính hồ sơ của xe. Nếu không có sai sót, vị cán bộ này sẽ nhập thông tin chủ xe, thông tin xe vào hệ thống đăng ký, quản lý xe.

Bước 3: Thu lệ phí đăng ký xe tạm thời

Quảng cáo

Theo Thông tư 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, lệ phí đăng ký xe tạm thời là 50.000 đồng (áp dụng cho tất cả các loại xe).

Bước 4: Cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe tạm thời

Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có thời hạn bao lâu?

Giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày.

Trường hợp, xe phục vụ các hoạt động hội nghị, quảng cáo, hội chợ, triển lãm, thể dục thể thao và phục vụ các hoạt động hợp pháp khác thì thời hạn có giá trị của giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời được ghi theo thời hạn mà cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam để phục vụ các hoạt động đó.

Xe đăng ký tạm thời được phép tham gia giao thông theo thời hạn, tuyến đường và phạm vi hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời.

Trường hợp gia hạn chứng nhận đăng ký xe tạm thời thì thu lại chứng nhận đăng ký xe tạm thời đã cấp trước, cấp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời mới (không cần phải có giấy khai đăng ký xe).

Tin khác