Bảo hiểm ô tô ngập nước và những điều cần biết

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Bảo hiểm ô tô ngập nước và những điều cần biết

Lựa chọn mua bảo hiểm xe ô tô ngập nước là giải pháp hữu hiệu giúp chủ xe hạn chế thiệt hại, rủi ro khi xe xảy ra hiện tượng thủy kích (hay ngập nước). Vậy bảo hiểm xe ô tô ngập nước là gì?

Bảo hiểm xe ô tô ngập nước là gì?

Bảo hiểm xe ô tô ngập nước là điều khoản quyền lợi bổ sung khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô. Khi tham gia gói bảo hiểm vật chất ngoài những quyền lợi chính mà chủ xe được hưởng thì chủ xe có quyền tham gia lựa chọn các điều khoản, quyền lợi bổ sung để bảo vệ xe toàn diện nhất. Điều khoản này sẽ giúp bảo hiểm xe ô tô của bạn trước những thiệt hại tổn thất của động cơ xe khi hoạt động trong các khu vực ngập nước.

bảo hiểm ngập nước
Bảo hiểm xe ô tô ngập nước là điều khoản quyền lợi bổ sung khi tham gia bảo hiểm vật chất xe ô tô
Quảng cáo

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm thì bảo hiểm ô tô ngập nước sẽ bồi thường, chi trả toàn bộ thiệt hại các chi phí để thay thế, sửa chữa thiệt hại thực tế của động cơ do xe hoạt động trong vùng ngập nước hoặc bị nước hút vào động cơ gây ra hiện tượng thủy kích.

Lưu ý khi mua bảo hiểm xe ô tô ngập nước

Khi tham gia bảo hiểm xe ô tô ngập nước thì bạn cần phải lưu ý và quan tâm đến quy định mức khấu trừ bảo hiểm thủy kích của xe. Nếu bạn tham gia thêm điều khoản bảo hiểm ngập nước thông thường chủ xe sẽ được khấu trừ 20% số tiền bồi thường bảo hiểm và tối thiểu là 3 triệu đồng/vụ.

Bên cạnh đó, ngoài gói bảo hiểm ngập nước thì bạn nên tham gia điều khoản bổ sung khác như mất cắp, mất cướp bộ phận, bảo hiểm vật chất ngoài lãnh thổ, lựa chọn cơ sở sửa chữa, thay thế cũ, mới…

Tin khác