Điểm đến - Những điểm đến thú vị tại Việt Nam và trên thế giới. Cách đến những điểm nổi tiếng bằng ô tô, xe máy và phương tiện công cộng. Thông tin về chuyến đi, quãng đường, nơi lưu trú, ẩm thực của các địa điểm du lịch nổi tiếng.

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Hashtag: Điểm đến

Những điểm đến thú vị tại Việt Nam và trên thế giới. Cách đến những điểm nổi tiếng bằng ô tô, xe máy và phương tiện công cộng. Thông tin về chuyến đi, quãng đường, nơi lưu trú, ẩm thực của các địa điểm du lịch nổi tiếng.