Triệu hồi xe ô tô tại Việt Nam: Quy định mới chi tiết và rõ ràng hơn

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Triệu hồi xe ô tô tại Việt Nam: Quy định mới chi tiết và rõ ràng hơn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 60/2023/NĐ-CP, trong đó, việc triệu hồi xe ô tô được quy định chi tiết và rõ ràng hơn.

Cụ thể, Nghị định 60/2023/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu của các Hiệp định mà Việt Nam là thành viên, đồng thời thuộc danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông Vận tải.

Điểm mới nhất của Nghị định 60 là quy định cụ thể các trường hợp xe nhập khẩu phải triệu hồi, đó là: theo công bố của nhà sản xuất hoặc theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra (Cục Đăng kiểm Việt Nam thuộc Bộ GTVT).

Quảng cáo
Nghị định mới quy định chi tiết và rõ hơn về triệu hồi xe
Nghị định mới quy định chi tiết và rõ hơn về triệu hồi xe

Trước đây, việc triệu hồi xe nhập khẩu được quy định không chi tiết và rõ ràng như vậy. Các chương trình chủ yếu do nhà nhập khẩu chủ động thực hiện theo chính sách chung của hãng trên toàn cầu. Với việc thêm yêu cầu cơ quan kiểm tra có thể yêu cầu triệu hồi, khách hàng Việt có thêm cơ sở để kỳ vọng vào việc những lỗi phát sinh của xe sẽ được xem xét kỹ lưỡng.

Nghị định 60 giữ quy định giống trước đây là với xe phải triệu hồi, trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, nhà nhập khẩu phải thông báo đại lý ngừng bán xe chưa được khắc phục lỗi.

Quảng cáo
Quy định về triệu hồi xe
Thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi phải đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị nhập khẩu, các đại lý bán hàng

Thông tin về kế hoạch triệu hồi và danh sách ô tô phải triệu hồi phải đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị nhập khẩu, các đại lý bán hàng. Những quy định này với ô tô nhập khẩu cũng tương tự với xe sản xuất, lắp ráp trong nước.

Quảng cáo

Nếu ô tô thuộc diện triệu hồi nhưng đơn vị nhập khẩu không thực hiện các yêu cầu trên, Cục Đăng kiểm xem xét dừng các thủ tục chứng nhận chất lượng. Nếu nhà nhập khẩu muốn triệu hồi nhưng hãng sản xuất không có kế hoạch, xe cũng bị dừng chứng nhận chất lượng.

Với những chiếc xe đã về cảng, chưa được cấp giấy chứng nhận chất lượng, hải quan có thể cho phép giải phóng hàng để thực hiện khắc phục lỗi. Sau đó, Cục Đăng kiểm sẽ kiểm tra, chứng nhận theo quy định.

Nghị định 60/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/10/2023 và áp dụng cụ thể cho các đối tượng như sau: Đối với linh kiện: Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; đối với ô tô kể từ ngày 1/8/2025.

Tin khác