Mazda Iconic SP: Xe thể thao hai cửa dùng động cơ xoay