hãng xe Đức - những hãng xe có trụ sở tại nước Đức hoặc là công ty sản xuất xe hơi thuộc sở hữu của tập đoàn tới từ Đức

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Hashtag: hãng xe Đức

những hãng xe có trụ sở tại nước Đức hoặc là công ty sản xuất xe hơi thuộc sở hữu của tập đoàn tới từ Đức