4 chính sách liên quan đến ô tô có hiệu lực từ tháng 10/2023

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

4 chính sách liên quan đến ô tô có hiệu lực từ tháng 10/2023

Một số chính sách liên quan đến ô tô sẽ bắt đầu có hiệu lực trong tháng 10/2023, nổi bật là những điểm mới trong đăng kiểm xe, triệu hồi xe và phí đăng ký xe.

1. Quy định về 2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi

Có hiệu lực từ ngày 1/10/2023, Nghị định 60/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Triệu hồi xe
Nghị định quy định 2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi

Trong đó, Nghị định quy định ô tô thuộc diện phải triệu hồi gồm:

- Ô tô triệu hồi theo công bố của nhà sản xuất;

- Ô tô triệu hồi theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra. Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu.

2. Miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số cho một số trường hợp

Thông tư 60/2023/TT-BTC ngày 7/9/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 22/10/2023, miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số với xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật.

Xe ngoại giao được miễn đăng ký, đăng kiểm
Xe ngoại giao được miễn đăng ký, đăng kiểm
Quảng cáo

Những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký xe cơ giới còn bao gồm các tổ chức, cá nhân liên quan tới ngoại giao.

3. Tăng lệ phí đăng ký xe bán tải ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

Cũng theo Thông tư 60/2023/TT-BTC nói trên, quy định tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông ở khu vực I (gồm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh). Đặc biệt, phí đăng ký xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up) đạt mức 20 triệu đồng/lần/xe.

Thông tư 60 đưa xe bán tải vào nhóm ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống
Thông tư 60 đưa xe bán tải vào nhóm ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống

4. 4 thủ tục hành chính liên quan đến đăng kiểm

Ngày 8/9, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1137/QĐ-BGTVT, công bố 4 thủ tục hành chính được ban hành trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý.

Đăng kiểm
Bộ GTVT công bố 4 thủ tục hành chính được ban hành trong lĩnh vực đăng kiểm

Chúng bao gồm cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, cấp thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu, cấp lại giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu, cấp lại thông báo miễn kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường linh kiện nhập khẩu.

Quyết định kể trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2023.

Tin khác