Xe GM (General Motors) - Tin tức, hình ảnh, video, thông tin, sự kiện, bài viết đánh giá về xe ô tô của hãng xe GM (General Motors). Thông tin giá bán, lịch sử ra đời, chính sách, thông báo, dịch vụ xe của GM. Video giới thiệu, hình ảnh các mẫu thiết kế xe, cập nhật các dòng xe mới nhất của GM.

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Xe GM (General Motors)

Tin tức, hình ảnh, video, thông tin, sự kiện, bài viết đánh giá về xe ô tô của hãng xe GM (General Motors). Thông tin giá bán, lịch sử ra đời, chính sách, thông báo, dịch vụ xe của GM. Video giới thiệu, hình ảnh các mẫu thiết kế xe, cập nhật các dòng xe mới nhất của GM.