Thiết kế xe - Hình ảnh, video, bài viết về ngôn ngữ thiết kế, các hãng thiết kế và nhà thiết kế xe. Lịch sử, triết lý thiết kế của các hãng xe. So sánh, đánh giá, thông tin mô tả về ngôn ngữ thiết kế và triết lý thiết kế của các hãng xe ô tô.

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Hashtag: Thiết kế xe

Hình ảnh, video, bài viết về ngôn ngữ thiết kế, các hãng thiết kế và nhà thiết kế xe. Lịch sử, triết lý thiết kế của các hãng xe. So sánh, đánh giá, thông tin mô tả về ngôn ngữ thiết kế và triết lý thiết kế của các hãng xe ô tô.