Xe và con số - Những con số thống kê về thị trường xe, số lượng ô tô, xe máy bán ra. Con số thống kê về kỹ thuật, tốc độ, mức độ tăng trưởng xe.

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Xe và con số

Những con số thống kê về thị trường xe, số lượng ô tô, xe máy bán ra. Con số thống kê về kỹ thuật, tốc độ, mức độ tăng trưởng xe.