Phiên đấu giá biển số ô tô ngày 26/9: Giá không còn “ở trên trời”

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Phiên đấu giá biển số ô tô ngày 26/9: Giá không còn “ở trên trời”

Khác với phiên đầu, phiên đấu giá biển số lần thứ 5 diễn ra hôm nay (26/9), nhiều biển số tứ quý, biển số đẹp có mức giá thấp hơn rất nhiều.

Trong phiên đấu giá ngày hôm nay 26/9, có 50 biển số xe được mang ra đấu giá với 3 khung giờ đấu giá trong buổi sáng và chiều cũng tương tự. Kết quả cho thấy, các biển số đều được chốt giá mua chỉ khoảng vài trăm triệu đồng. Biển số có giá cao nhất cũng chỉ ở mức 2,7 tỷ đồng. Điều này khác xa với phiên đầu tiên khi một loạt biển số đẹp trúng đấu giá lên tới hàng chục tỷ đồng.

Đấu giá biển số
Phiên đấu giá biển số ô tô 26/9, biển số có giá cao nhất cũng chỉ ở mức 2,7 tỷ đồng

Kết quả đấu giá biển số xe từ 8h-9h:

30K-588.99 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 855 triệu đồng

36A-966.66 (Thanh Hóa), giá trúng đấu giá 515 triệu đồng

47A-589.99 (Đắk Lắk), giá trúng đấu giá 370 triệu đồng

51K-818.18 (TP HCM), giá trúng đấu giá 605 triệu đồng

51K-889.88 (TP HCM), giá trúng đấu giá 275 triệu đồng

51K-888.99 (TP HCM), giá trúng đấu giá 1,045 tỷ đồng

51K-919.19 (TP HCM), giá trúng đấu giá 410 triệu đồng

74A-228.88 (Quảng Trị), giá trúng đấu giá 230 triệu đồng

90A-228.88 (Hà Nam), giá trúng đấu giá 205 triệu đồng

99A-669.99 (Bắc Ninh), giá trúng đấu giá 490 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô từ 9h15-10h15:

14A-833.88 (Quảng Ninh), giá trúng đấu giá 330 triệu đồng

15K-168.68 (Hải Phòng), giá trúng đấu giá 430 triệu đồng

30K-399.39 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 380 triệu đồng

30K-525.09 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 50 triệu đồng

30K-589.89 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 535 triệu đồng

37K-234.56 (Nghệ An), giá trúng đấu giá 470 triệu đồng

51K-868.88 (TP HCM), giá trúng đấu giá 785 triệu đồng

51K-886.88 (TP HCM), giá trúng đấu giá 1,205 tỷ đồng

62A-368.68 (Long An), giá trúng đấu giá 380 triệu đồng

Quảng cáo

93A-433.33 (Bình Phước), giá trúng đấu giá 130 triệu đồng

Kết quả đấu giá biển số xe ô tô từ 9h15-10h15:

14A-833.88 (Quảng Ninh), giá trúng đấu giá 330 triệu đồng

15K-168.68 (Hải Phòng), giá trúng đấu giá 430 triệu đồng

30K-399.39 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 380 triệu đồng

30K-525.09 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 50 triệu đồng

30K-589.89 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 535 triệu đồng

37K-234.56 (Nghệ An), giá trúng đấu giá 470 triệu đồng

51K-868.88 (TP HCM), giá trúng đấu giá 785 triệu đồng

51K-886.88 (TP HCM), giá trúng đấu giá 1,205 tỷ đồng

62A-368.68 (Long An), giá trúng đấu giá 380 triệu đồng

93A-433.33 (Bình Phước), giá trúng đấu giá 130 triệu đồng

Kết quả đấu giá từ 10h30 đến 11h30:

17A-389.99 (Thái Bình), giá trúng đấu giá 320 triệu đồng

30K-399.99 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 2,725 tỷ đồng

30K-555.58 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 385 triệu đồng

30K-616.66 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 220 triệu đồng

30K-619.76 (Hà Nội), giá trúng đấu giá 65 triệu đồng

36A-955.55 (Thanh Hóa), giá trúng đấu giá 150 triệu đồng

37K-185.68 (Nghệ An), giá trúng đấu giá 40 triệu đồng

51K-886.86 (TP HCM), giá trúng đấu giá 225 triệu đồng

86A-266.66 (Bình Thuận), giá trúng đấu giá 155 triệu đồng

99A-667.89 (Bắc Ninh), giá trúng đấu giá 370 triệu đồng

Phiên đấu giá hôm qua (25/9) kết thúc cũng khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biển số đẹp 51K-888.66 chỉ có giá 110 triệu đồng. Trong khi đó, với biển 51K-888.88, giá trúng đấu giá đến 32,34 tỷ đồng, mức chênh lệch quá lớn dù 2 biển này được giới chơi biển đánh giá cao.

Tin khác