Kiểm soát khí thải xe máy để giảm ô nhiễm không khí

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Kiểm soát khí thải xe máy để giảm ô nhiễm không khí

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến, trong đó có đề cập đến vấn đề cần thiết kiểm soát khí thải đối với xe máy.

Tại chương Phương tiện giao thông đường bộ, dự thảo Luật Giao thông đường bộ quy định: "Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông phải được kiểm tra định kỳ về phát thải khí thải theo lộ trình thực hiện và mức tiêu chuẩn khí thải do Thủ tướng Chính phủ quy định".

Bộ GTVT quy định trình tự, thủ tục, nội dung kiểm định về khí thải xe mô tô, xe gắn máy, trình Thủ tướng Chính phủ lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải của xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông.

Việc kiểm tra định kỳ khí thải xe mô tô, xe gắn máy (trừ xe mô tô, xe gắn máy thuần điện) được thực hiện tại các trạm kiểm tra khí thải xe mô tô, xe gắn máy đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành.

Quảng cáo
Khí thải xe máy
Bộ GTVT đề xuất quy định áp dụng lộ trình kiểm soát khí thải đối với mô tô, xe gắn máy trong Luật Đường bộ

Theo lý giải của Bộ GTVT, báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016 chỉ ra rằng, phát thải khí thải từ xe cơ giới được nhận định là nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường. Trong đó, xe mô tô, xe gắn máy là nguồn phát thải chất ô nhiễm lớn nhất. Thống kê của Bộ GTVT cho thấy tính đến cuối năm 2021, cả nước có hơn 68 triệu mô tô. Trong khi đó, luật Đường bộ năm 2008 vẫn chưa có quy định về kiểm soát khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy.

Theo Bộ GTVT, nếu luật Đường bộ sửa đổi vẫn không quy định việc kiểm soát khí thải với mô tô, xe máy sẽ làm gia tăng lượng khí thải phát sinh, gây ô nhiễm không khí, tăng chi phí cho những vấn đề về bảo vệ sức khỏe của người dân, bảo vệ môi trường, đặc biệt tại các đô thị lớn. Mặt khác, không khuyến khích được người dân, doanh nghiệp sử dụng các phương tiện giao thông công nghệ mới, giao thông đa tính năng, giảm thải ô nhiễm môi trường...

Vì vậy, Bộ GTVT đề xuất quy định áp dụng lộ trình kiểm soát khí thải đối với mô tô, xe gắn máy trong Luật Đường bộ. 

Tin khác