Đề xuất tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Đề xuất tiếp tục giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ 15/11/2021 tới 15/5/2022.

Theo Bộ Tài chính, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước trước ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, kích cầu tiêu dùng, trên cơ sở pháp lý, cơ sở thực việc ban hành Nghị định quy định giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước là cần thiết và phù hợp.

Bộ Tài chính cho rằng, việc ban hành chính sách này nhằm mục đích kích thích tiêu dùng trong nước; tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước trong bối cảnh dịch COVID-19, góp phần thúc đẩy quá trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau dịch COVID-19.

Do đó, trên cơ sở ý kiến của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp ngày 20/10/2021, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước bằng 50% mức thu hiện hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2021. 

Đề xuất chỉ áp dụng chính sách trong vòng 6 tháng để gỡ khó cho ngành sản xuất trong nước trước tác động của đại dịch COVID-19 trong ngắn hạn.
Đề xuất chỉ áp dụng chính sách trong vòng 6 tháng để gỡ khó cho ngành sản xuất trong nước trước tác động của đại dịch COVID-19 trong ngắn hạn.

 

Quảng cáo

1. Từ ngày ... tháng ... năm 2021 đến hết ngày ... tháng ... năm 2022: Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

2. Từ ngày ... tháng ... năm 2022 trở đi: Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Bộ Tài chính dự kiến thời gian thực hiện chính sách và hiệu lực thi hành của Nghị định từ ngày 15/11/2021 đến hết ngày 15/5/2022. Tuy nhiên, trường hợp Nghị định được Chính phủ ký ban hành sau ngày 15/11/2021, Bộ Tài chính trình Chính phủ thời gian thực hiện và hiệu lực thi hành của Nghị định được quy định từ ngày 1/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022.

Do đó, tại dự thảo Nghị định trình Chính phủ, Bộ Tài chính đang để trống ngày có hiệu lực như nêu trên.

Theo Bộ Tài chính việc tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ giúp kích cầu tiêu dùng, khuyến khích người dân mua sắm, sở hữu tài sản; thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước nối lại chuỗi cung ứng, tăng cường mở rộng đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô tại Việt Nam.

Đặc biệt, chính sách này vẫn sẽ tác động tăng tổng thu ngân sách nhà nước bởi dù giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ sẽ làm giảm số thu lệ phí trước bạ theo chính sách, nhưng do số lượng xe ôtô tiêu thụ tăng lên nên tổng số thu ngân sách nhà nước về lệ phí trước bạ, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng vẫn tăng lên.

Tin khác