Biển số xe được cấp theo mã định danh của chủ xe từ 15/8/2023

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Biển số xe được cấp theo mã định danh của chủ xe từ 15/8/2023

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Đáng chú ý, Thông tư của Bộ Công an quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh).

Theo đó, biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số.

Sẽ cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe từ 15/8 tới
Sẽ cấp và quản lý biển số xe theo mã định danh của chủ xe từ 15/8 tới

Cụ thể, đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân.

Chủ xe là người nước ngoài thì biển số xe được quản lý theo số định danh của người nước ngoài hoặc số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú hoặc số chứng minh thư khác.

Chủ xe là tổ chức thì biển số xe được quản lý theo mã định danh điện tử của tổ chức; nếu chưa có mã định danh điện tử của tổ chức thì quản lý theo mã số thuế hoặc quyết định thành lập.

Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh thành này sang tỉnh thành pkhác thì được giữ lại biển số định danh đó (không phải đổi biển số xe).

Quảng cáo

Biển số xe trúng đấu giá chỉ được chuyển quyền sở hữu kèm xe 1 lần

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định về thủ tục đăng ký, quản lý biển số xe trúng đấu giá như sau:

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định, đưa xe đến Phòng Cảnh sát giao thông nơi có trụ sở, cư trú hoặc nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá để kiểm tra xe; cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ xe theo quy định.

Sau khi cán bộ đăng ký xe kiểm tra hồ sơ xe, thực tế xe bảo đảm hợp lệ thì được cơ quan đăng ký xe cấp biển số xe trúng đấu giá.

Có thể đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông nơi cư trú hoặc nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá
Có thể đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông nơi cư trú hoặc nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá

Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe ô tô nhận giấy hẹn trả kết quả đăng ký xe, nộp lệ phí đăng ký xe; trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận kết quả đăng ký xe qua bưu điện thì đăng ký với bưu điện.

Đối với trường hợp chuyển quyền sở hữu xe không kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe nộp hồ sơ và làm thủ tục thu hồi, chủ xe không phải nộp lại biển số xe trúng đấu giá nhưng phải nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe nộp hồ sơ và làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định, được đăng ký, giữ nguyên biển số xe trúng đấu giá (chứng từ chuyển quyền sở hữu phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá).

Tổ chức, cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác; được chuyển quyền sở hữu xe theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023.

Tin khác