Xe tập lái cũng cần phải có niên hạn

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Xe tập lái cũng cần phải có niên hạn

Trước việc một số Trung tâm đào tạo lái xe sử dụng ô tô cũ (chất lượng kém) cho việc đào tạo, sát hạch tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, Bộ Giao thông vận tải đề xuất bổ sung quy định mới.

Cụ thể, đề xuất trên được Bộ Giao thông vận tải đưa ra tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe (Nghị định 65/2016/NĐ-CP, Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Nghị định 119/2021/NĐ-CP).

Bộ Giao thông vận tải cho biết, việc sử dụng ô tô cũ (chất lượng kém) dùng cho việc đào tạo, sát hạch lái xe tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong đào tạo, sát hạch lái xe.

Nhiều xe có tuổi đời trên 20 năm vẫn được dùng làm xe tập lái và sát hạch
Nhiều xe có tuổi đời trên 20 năm vẫn được dùng làm xe tập lái và sát hạch
Quảng cáo

Tại dự thảo, Bộ Giao thông vận tải đề xuất sửa đổi khoản 2 Điều 6 (khoản 2 Điều 2 Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27/9/2022) về xe tập lái trong quy định điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật của cơ sở đào tạo lái xe ô tô như sau:

Có xe tập lái các hạng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của cơ sở đào tạo lái xe; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xe tập lái; trường hợp cơ sở đào tạo có dịch vụ sát hạch lái xe, căn cứ thời gian sử dụng xe sát hạch vào mục đích sát hạch, được phép sử dụng xe sát hạch để vừa thực hiện sát hạch lái xe, vừa đào tạo lái xe nhưng số lượng xe sát hạch dùng để tính lưu lượng đào tạo không quá 50% số xe sát hạch sử dụng để dạy thực hành lái xe.

Ô tô tải sử dụng để dạy lái xe các hạng B1, B2 phải có trọng tải từ 1.000 kg trở lên với số lượng không quá 30% tổng số xe tập lái cùng hạng của cơ sở đào tạo. Xe tập lái hạng B1, B2 và FB có niên hạn không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất); xe tập lái hạng C, FC, D, E, FD và FE có niên hạn theo quy định tại Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

Tin khác