Trông giữ xe trái phép ở vỉa hè bị xử phạt bao tiền?

TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG: CHUYÊN TRANG CÔNG NGHIỆP Ô TÔ - XE MÁY CARTIMES

Trông giữ xe trái phép ở vỉa hè bị xử phạt bao tiền?

Việc đỗ xe trái phép ở lòng đường, vỉa hè có thể gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Vậy trông giữ xe trái phép ở vỉa hè bị xử phạt như thế nào?

Quy định xử phạt hành vi trông giữ xe trái phép ở lòng đường, vỉa hè được quy định cụ thể tại Điều 12 Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng, khai thác trong phạm vi đất dành cho đường bộ) như sau:

Điểm c, điểm d, khoản 5 Điều 12 quy định phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố dưới 05 m2 làm nơi trông, giữ xe;

d) Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.

trông giữ xe trái phép
Việc đỗ xe trái phép ở lòng đường, vỉa hè có thể gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến chất lượng công trình
Quảng cáo

Điểm g, điểm i khoản 6 Điều 12 quy định phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

g) Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 05 m2 đến dưới 10 m2 làm nơi trông, giữ xe;

i) Chiếm dụng phần đường xe chạy hoặc lề đường của đường ngoài đô thị từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.

Khoản 7 Điều 12 quy định phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 10 m2 đến dưới 20 m2 làm nơi trông, giữ xe.

Điểm a khoản 8 Điều 12 quy định phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Chiếm dụng lòng đường đô thị hoặc hè phố từ 20 m2 trở lên làm nơi trông, giữ xe.

Tin khác